FırsatlarımızHabitat Bilişim ve Girişimcilik Akademisi

 

 

Temel bilgisayar, web tasarımı, yazılım geliştirme ve ağ kurma eğitimlerinin yanı sıra finansal bilinç, katılım, gençlik hakları, genç sanat, müzakere arabuluculuk, Ayrımcılık ve Yeni Medyada nefret söylemi, teknoloji ve girişimcilik, kadın İçin Teknoloji gibi eğitimleri ulaştırır.

 

T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Microsoft Türkiye ve Habitat ortaklığında yürütülen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor projesi kapsamında yerel yönetimler ile yapılan ortaklıklar Habitat Bilişim Akademileri 24 İl’de kuruldu. Akademiler farklı hedef kitleleri ve paydaşlara yönelik olarak temel bilgisayar, web tasarımı, yazılım geliştirme ve ağ kurma eğitimlerinin yanı sıra finansal bilinç, katılım, gençlik hakları, genç sanat, müzakere arabuluculuk, Ayrımcılık ve Yeni Medyada nefret söylemi, teknoloji ve girişimcilik, kadın İçin Teknoloji gibi eğitimleri ulaştırır.

 

Bu eğitimlerle, gençlerin kapasitelerinin geliştirilmesi ve akademilerin yerel eğitim merkezlerine dönüşmesi hedeflenir.

 

Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor Projesi’nin hedeflerinden biri de bilişim sektöründe uzman açığının mevcut olduğu ülkemizde nitelikli ve kalifiye gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlanması amacıyla Bilişim Akademileri’nin kurumsallaşmasını desteklemektir.

 

Akademiler, faaliyetlerini yerel yönetimler tarafından tahsis edilen bilgisayar laboratuarlarının da yer aldığı merkezi mekânlarda sürdürür. Eğitimlerin organizasyonu, eğitmen takımının yetiştirilmesi, akademi müfredatlarının geliştirilmesi ve gerekli yazılımların ücretsiz olarak sağlanması konularında da Habitat destek verir.

Paramı Yönetebiliyorum

Proje kapsamında Türkiye’de 15-30 yaş arası gençlerin kişisel mali kaynaklarını bütçelemelerine ve finans hizmetlerini doğru kullanmalarına destek olacak bir eğitim olanağı sunmayı amaçlar. Böylece Paramı Yönetebiliyorum Projesi, gönüllü akran eğiticileri ve Kent Konseyi Gençlik Meclislerinin desteği ile gençlere bütçeleme, finansal planlama ve yönetim ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele, finansal bilincin sürdürülebilir kalkınmaya katkısı konularında eğitimleri akran eğitim modeli ile ulaştırmayı hedefler. Bu eğitimlerle toplumsal bilinçlendirme gerçekleştirmek istenir.

 

Projenin önemi Türkiye’de ilk kez finansal okuryazarlık konusunda kamu, sivil toplum ve özel sektörün bir araya gelerek ülkemiz gençlerinin finansal bilincini geliştirme hedefi ile hazırlanmış olmasıdır. Bütçeleme ve finansal yönetim üzerine geliştirilen eğitim müfredatı yereldeki gönüllü genç eğitmenlerin verdiği akran eğitim modeli ile yaygınlaştırılır.

 

Bilişimde Genç Hareket

Gençleri bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğiterek, onları yarının dünyasına hazırlamak ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden yüzlerce genci, bilgi temelli toplumun ve ekonominin bir parçası haline getirirken gönüllülük ilkesi ile toplumsal bilinç kazanmalarını sağlamak.

 

Bilişim ve ağ teknolojileri alanında eğitim alarak, ülke ekonomisine katkıda bulunacak genç potansiyelin yetiştirilmesine yönelik, ülke genelinde 16-26 yaş arasında, sosyo-ekonomik düzeyleri düşük gençler gönüllü eğitmen olmak için seçilir ve Cisco Networking Akademisi kapsamında bilişim eğitimi alır. Eğitim alan gönüllü eğitmenler, illerinde sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı gençlere bu eğitimi ücretsiz olarak sağlar. Böylelikle Cisco Networking Akademisi eğitimleri gençlere gençler tarafından ulaştırılır. Katılımcılar eğitim sonrası uluslararası alanda geçerli eğitim sertifikası alır.

 

Proje kapsamında Bilişim Teknolojileri Temelleri, CCNA Discovery 1 – Ev ve Küçük İşletmeler için Ağ İletişimi ve CCNA Discovery 2 – Küçük ve Orta Büyüklükteki bir İşletmede veya ISP’de Çalışma müfredatları uygulanır.

 

Gençlik Meclisleri ve gençlik kurumları tarafından büyük ilgi gören proje yerel ortaklıklarla hızla büyümeye devam ederek; Kocaeli, Etimesgut, Denizli, Bursa, İzmir Kent Konseyleri, Rize ve Batman Valiliği, Gap İdaresi, Mardin Valiliği, Batman ve Şırnak Gençlik ve Kültür Evleri, Friedrich Ebert Stiftung Derneği ortaklığında yerel eğitmen eğitimleri düzenlendi.

 

BGH eğitmen eğitimlerini düzenlemenin yanı sıra farklı ortaklıklara da imza atan bir proje olmuştur. Sabancı Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi’ndeki Sosyal Sorumluluk Dersleri kapsamında BTT eğitmen eğitimini alan öğrenciler bulundukları bölgelerdeki liselerde okuyan dezavantajlı gençlere bu eğitimleri ulaştırdı. Aynı zamanda; gençlik kurumlarının yerel hibelere başvurdukları projelerde de proje kapsamında ortaklıklar devam etti. Doğu Anadolu Bölgesi’nde Sodes’in (Sosyal Destek Programı) açtığı hibeye Hakkari’de başvuran Ati Gençlik Derneği’nin yürüttüğü Ati Bilişim Akademisi Projesi kapsamında, 2011 yılının ilk 6 ayı içerisinde bilgiye erişim konusunda dezavantajlı 30 gence BTT eğitimi ulaştırıldı.

 

Proje müfredatlarından olan CCNA 1 Discovery eğitimlerine Temmuz 2011’de başlandı ve Batman Gençlik Kültür Evi’nde gerçekleşen Ulusal Eğitmen Eğitiminin ardından Siirt, Diyarbakır, İzmir ve Mersin illerinde CCNA Discovery 1 eğitimleri verilmeye devam edildi.

 

Bilişimde Genç Hareket projesinin müfredatının ve kayıt sisteminin yer aldığı, Cisco tarafından oluşturulan NETACAD sistemi tüm dünyada uygulanan olan bir e-öğrenme portalıdır. 

Bilgisayar Bilmeyen Kalmayacak

BBK Projesi, Türkiye’de sayısal uçurumun kapatılması, bilgisayar okur-yazarlığı oranının arttırılması ve gençlik istihdamının desteklenmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirildi. Özellikle dezavantajlı gençlerin kapasitelerinin Avrupalı gençler standardına yükseltilmesini hedefleyen proje ile Türkiye’de bilgi teknolojileri sektöründeki kalifiye eleman açığının kapatılması da hedeflenir.

 

Proje ECDL ve Windows Office eğitim modülleri ile www.bilgitoplumu.net web portalı üzerinden 81 ildeki 1.000.000 gence internet tabanlı bilgisayar okur yazarlığı konusunda online ve ücretsiz eğitim fırsatları sundu.

 

Bilişimde Hedef 1.000.000 sloganı ile yola çıkan ve üçüncü yılının sonunda eğitim alan kişi sayısının 1.000.809’a ulaştığı projenin yaygınlaştırılması için Türkiye’nin 81 ilinde gönüllü bilişim elçilerinin destekleri ile organize edilen seminerler, proje sunumları, atölye çalışmaları ile projenin ulusal ve yerel tanıtımları gerçekleştirildi.

 

2011 yılı itibariyle 2. aşaması uygulanan BBK Projesi; özellikle Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı’nın koordinasyonu ile yürütülen,“Ulusal Bilişim Programı’nın da ön hazırlığı niteliğini taşır. Ulusal Program, internet girişimciliği ve e-ticaret, nitelikli insan kaynağı yetiştirme ve istihdam odağında ihtiyaç duyulan alanda uygulama ve toplumsal dönüşüm gibi konuları içerir.

 

Projenin yeni aşaması ile online eğitim sisteminin geliştirilmesi; yeni Bilgi Toplumu Stratejisi ile uyumlu olarak bilişim sektörü, internet girişimciliği ve bilgi güvenliği konularında müfredatların geliştirilmesi; toplumsal dönüşümün desteklenmesi hedefi ile engelliler de dahil olmak üzere farklı dezavantajlara sahip gruplara Bilişim Elçileri aracılığıyla eğitimlerin ulaştırılması; TOBB Genç Girimciler Kurulu işbirliği ile projeden faydalanan gençlere yönelik olmak üzere staj ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve en az 100 kişinin bu imkanlardan faydalanması hedeflenir.

Geleceğini Şimdi Yönet

Finansal ve sosyal açıdan ülkemizde çok ciddi sıkıntılara yol açan sorumsuz borçlanmanın önlenmesi; finansal bilinç ve hesaplanabilir risk konularında farkındalık yaratılması amacıyla hayata geçirilen Geleceğini Şimdi Yönet projesinin ilk ayağı kredi risk alanında gençlerin bilgilendirilmesi; gençler arasında bilinçli borçlanma sisteminin yaygınlaştırılması, bütçe yönetim ve planlanması konularına odaklanmaktadır.

 

Projenin ikinci ayağını ise genç/kadın girişimci ve kobi sahiplerinin bankalar ve finans sektöründeki diğer aktörlerle olan ilişkilerini etkin yönetmeleri ve risk yönetiminde etkinleştirilmeleri hedeflenmektedir.

 

2013-1014 dönemi için, Türkiye’de finansal risk analizleri baz alınarak belirlenmiş her bölgeden seçilen 7 ilde (Adana, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Van’da) bulunan üniversitelerde Experian uzmanları tarafından, üniversite girişimci kulüpleri ve yerel gençlik meclisleri esas alınarak seminerler düzenlenmesi,  gönüllü eğitmenlerin yerel eğitimler düzenlemesi ve KKB uzmanlarının kobi sahipleri ve genç girişimcilere risk yönetimi eğitimleri vermesini kapsar.

 

Projenin hedef kitlesini, 18-30 yaş arası üniversite öğrencileri, üniversite kulüp üyeleri, gençlik STK üyeleri, girişimci adayı gençler, gençlik meclisleri üyeleri, yeni mezun olmuş üniversite öğrencileri, iş arayan gençler, kamu ve özel sektörde çalışan gençler ve örgütlenmemiş gençler oluşturmaktadır.

 

Projede kadın – erkek eşitliğine dikkat edilmektedir ve eğitimlerimiz gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Uluslararası Girişimcilik Merkezi

Uluslararası Girişimcilik Merkezi T.C. Kalkınma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, UNDP İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Ofisi, Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği ve Türkiye Vodafone Vakfı ortaklığında TOBB, TOBB Genç ve Kadın Girişimciler Kurulları, Intel, Cisco, Microsoft, TEPAV, Özyeğin Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde Türkiye ve bölgedeki girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve girişimcilerin küresel ölçekte rekabet edebilirliğine katkı sunma hedefi ile hayata geçirilmektedir.

 

Toplumsal kalkınmaya sosyal ve ekonomik düzeyde katma değer sağlamak amacıyla kurulan Uluslararası Girişimcilik Merkezi, bünyesinde yapılandırdığı Paydaşlar Kurulu aracılığı ile girişimcilik ekosistemindeki etkin uluslararası örgütlerin, kamu kurumlarının, şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin bir araya gelmesini desteklemektedir.

 

Uluslararası Girişimcilik Merkezi girişimcilik algısının pozitif yönde gelişimi, kadın ve gençlerin başarılı girişimciler olarak desteklenmesi, girişimcilerin küresel rekabet edebilirliğini desteklemek ve özellikle ülkemize komşu bölgelerdeki iş dünyası arasında işbirlikleri ve ortaklıklar gelişimini kolaylaştırmak hedefleriyle kurulmuştur.

Bu hedeflere ulaşmak için Uluslararası Girişimcilik Merkezi

  • Girişimcilik alanında çalışan kurumlar ve girişimciler arasında işbirlikleri geliştirir.
  • Mevcut durumu ve ihtiyaçları ortaya koyan araştırmalara destek verir.
  • Gençlerin, girişimcilerin ve iş dünyasının girişimcilik ve yenilikçilik kapasitelerinin gelişimine katkı sağlayacak mekanizmalar geliştirir.
  • Girişimci rol modellerinin sayıca artışına hizmet eder.
  • Rekabet gücünü arttıracak politikalara katkı sağlar.

 

Tekno-Kadın Programı

Tekno Kadın programı Türkiye’de kadınların bilgisayar ve interneti daha etkin kullanmaları, teknoloji sayesinde kendilerini geliştirmeleri ve girişimcilik ruhu kazanmalarına katkı sağlamayı hedefledi.

 

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce yayınlanan Türkiye’de Kadının Durumu Aralık 2010 raporu, Türkiye’de kadının konumu hakkında çarpıcı bilgileri ortaya koyuyor. Rapora göre ülkemizde kadınların işgücüne  katılım oranları düşük ve yıllara göre azalma gösteriyor. Kadınların 1990′da yüzde 34.1 olan işgücüne katılma oranı, 2004 yılında yüzde 25.4, 2009 yılı için yüzde 26 olarak  gerçekleşti. Her 100 kadından sadece 12.8′si kendi işinin sahibi  olarak çalışıyor. Kadınların yüzde 51.1′i herhangi bir ücret ya da yevmiye karşılığında, yüzde 34.8′i  ücretsiz aile işçisi (ev hanımı) olarak çalışıyor. Raporda kadın emeğine vasıf kazandırabilmek için örgün eğitim yanında bilgi ve  beceri geliştirmeye yönelik yaygın eğitime ihtiyaç bulunduğu da vurgulanıyor.

 

Teknolojinin hızla değiştirdiği günümüz modern dünyasında hayatın ritmine ayak uydurabilmek için kadınların bilgisayarla tanışmaları ve iletişim teknolojilerinden etkin şekilde yararlanmaları gerekiyor. Türkiye’nin neresinde olurlarsa olsunlar, ev kadını, iş kadını, öğrenci, emekli, kadınların modern çağa ayak uydurmak için bilişim teknolojilerini çok daha etkin biçimde kullanmaları gerekiyor.

 

Kendini geliştiren, içindeki potansiyeli ve enerjiyi açığa çıkaran kadınların öncelikle kendilerine, çocuklarına ve ailelerine, ardından da topluma daha faydalı olacağına inanıyoruz. Tekno Kadın Programıyla Habitat kadınların teknoloji ve girişimcilik konusunda kapasitelerinin geliştirilerek iş hayatına aktif katılımını hedefler.

 

Programın birinci yılında gerçekleştirilen eğitmen eğitimleriyle 33 ilden, Kent Konseyi Gençlik Meclisi, üniversite toplulukları ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcisi gönüllü eğitmenler aracılığıyla toplamda 1040 kadına teknoloji destekli girişimcilik eğitimi ulaştırıldı.

 

Tekno Kadın Programı kendini geliştirmek isteyen her yaş ve her meslekten 1040 kadının teknolojiyle yakınlaşmasını, teknolojiyi günlük hayatında daha iyi kullanır, teknolojiden daha fazla yararlanır hale gelmesini ve ekonomiye etkin katılımlarını destekledi.

 

Tekno Kadın eğitim serisinde öncelikle kadınlara temel bilgisayar ve internet kullanım becerileri, sonra temel uygulama yazılımlarını etkili kullanma becerileri ve son olarak girişimcilik temel becerilerinin yanı sıra ileri düzeyde internette iletişim ve paylaşım araçlarını kullanma becerileri eğitimleri verildi. Bu eğitim serisinin altında yatan ana düşünce katılımcılarda bir farkındalık oluşturma ve bazı temel teknoloji becerileri kazanmalarına yardımcı olmaktı. Ayrıca, eğitimler boyunca katılımcıların teknoloji becerileri ve girişimcilik konularında kendilerini daha fazla geliştirebilmelerine imkan sağlayacak kaynaklar da sunuldu.

Teknoloji ve Girişimcilik

Teknoloji ve Girişimcilik Programı ile 15-30 yaş arası gençlerin; girişimcilik, eleştirel düşünme, iş birliği ve bilgisayar okuryazarlığı gibi 21. yüzyıla özgü beceriler kazanarak girişimcilik algı ve bilgisinin geliştirilmesi hedeflendi.

 

İşsizlik; modern toplumlarda neden olduğu ekonomik, toplumsal ve siyasal sonuçlarıyla, günümüzün en önemli sosyo-ekonomik sorunlarından birisidir. Dünya’da yenilikçi ekonomilerin en önemli insan kaynağını oluşturan genç nüfus, kalkınmakta olan ülkemiz için de eşsiz bir fırsat teşkil eder. Ancak nüfusun yarısının 29 yaşın altında olduğu Türkiye’de genç işsizlik oranının %18’i bulması ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü azaltır ve gelişmeyi yavaşlatır.

 

Bu nedenle gençlerin teknoloji desteğiyle işgücüne hızla katılması gerekir. Günümüzde pek çok genç, çeşitli eğitim ortamlarında teknolojiye ulaşabiliyor. Ancak teknolojiye ulaşmak tek başına yeterli değildir. Gençlerin, günümüz bilgi çağında başarılı olmalarına yardımcı olacak becerileri edinmek için daha cazip yöntemlere ihtiyacı vardır.

 

Teknoloji ve Girişimcilik Programı, gençlere girişimciliğin temel kavram ve süreçlerini tanıtarak bir ticari fikri geliştirmek için teknolojiden nasıl yararlanılacağını gösterir. Projede gençlere internet araçlarını ve ofis uygulamalarını kullanarak ticari bir fikirle ilgili araştırma yapmayı, bir fikri formüle etmeyi ve fikirlerini gerçekleştirmek için bir iş planı oluşturup sunma konusunda yüz yüze ve uzaktan eğitimler verildi.

 

Teknoloji ve Girişimcilik Programı kapsamında Türkiye çapında 34 ilden 140 Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Sivil Toplum Kuruluşu üyesi gönüllü genç rehberlik yeteneklerinin geliştirilmesi yoluyla eğitmen olarak yetiştirildi. Gönüllü eğitmenler aracılığıyla toplamda 2120 genç eğitildi.

 

Yüz yüze ve online olarak gerçekleştirilen yerel eğitimlerde gençler uluslararası alanda da uygulanan Intel Öğrenci Programı‘nın toplam 16 oturumdan oluşan Teknoloji ve Girişimcilik müfredatı üzerinden eğitim aldı.

 

Habitat Bilişim ve Girişimcilik Akademisi


 

İstiklal mah. İki Eylül caddesi Kızılay iş merkezi No:4 Kat:6 26010 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Telefon/Faks: +90 222 - 221 99 00-01-02-03 / +90 222 - 221 99 05   E-Posta: info@eskisehirkizilay.org.tr

online ziyaretçi: 3
Toplam 741.692 Ziyaretçi
Avrupa Gönüllü Hizmeti Avrupa Birliği Bakanlığı Erasmus Türkiye Ulusal Ajansı